News

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Nameni ocenjevanja vrednosti: prevzemi, združitve, prodaja/nakup podjetja ali njegovega dela (blagovne znamke, dobro ime…), davčni namen, dokapitalizacija, delitve in oddelitve, izstopi družbenikov, statusno preoblikovanje, ocena vrednosti podjetji v insolventnih postopkih, menedžerski odkupi in odkupi z zadolžitvijo, računovodsko poročanje, in drugo.